Borobia

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen
Borobia (Soria) Mapa.svg

Borobia si ekh gav kay Provinciya Soriya, ande Komunitatya Kastiliya thay Leon (Spaniya).

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.